Д-р Нели Йорданова Дилкова-Чилингирова

Д-р Нели Йорданова Дилкова-Чилингирова се дипломира като лекар по дентална медицина в Медицински университет-София през 2014г. с пълно отличие и награда “Златен Хипократ”. За периода 2015-2018г. е ординатор по Ортодонтия към Факултет по Дентална медицина на МУ-София, а през 2018г. печели конкурс и заема длъжността асистент в Катедра „Ортодонтия“ на ФДМ-София. През 2018г. придобива специалност по Ортодонтия.

През 2016г. създава собствена дентална практика – Nelly Dilkova Orthodontics.
Специализира активно в областта на невидимите апарати – алайнери, и е един от първите сертифицирани представители на системата Invisalign в България.
Интересите ѝ са в областта на превенцията и ранното лечение на ортодонтските деформации и лечението с алайнери. Постигнала е пълно дигитализиране на планирането и проследяването на лечебния процес.

Д-р Дилкова е член на Български зъболекарски съюз (БЗС), Българско ортодонтско общество (БОО), Българско научно дружество по дентална медицина, Европейско ортодонтско общество (ЕОS), Италианско ортодонтско общество (SIDO), Европейско алайнер общество (ЕАS).
Владее английски и италиански език.

Ортодонтски случаи

Интраорален скенер iTero

Интраорален скенер iTero

В стремежа си да осигурим най-съвременните и иновативни решения за лечението на нашите пациенти ние добавихме към оборудването си един от най-модерните 3D дентални скенери – iTero® С него имаме възможност: да регистрираме триизмерен образ на...

Пациент с дистална и дълбока захапка

Пациент с дистална и дълбока захапка

Пациент в тийнейджърска възраст, при когото са минали само 19 седмици от началото на лечението с алайнери.Проблемите са дистална (разположена назад долна челюст) и дълбока захапка, липса на място за горен кучешки зъб, стеснение на горна зъбна дъга. Фокусът на нашия...