Двуетапно ортодонтско лечение

Двуетапното ортодонтското лечение има за цел постигане на зъбно изправяне и лицеви промени.

Отлагане на лечение, което има индикации да се започне в по-ранна възраст и да протече двуетапно, може да доведе до необходимост от по-инвазивно лечение по-късно в живота, което може да не доведе до идеални резултати от лечението. Ранното лечение е най-ефективно за постигане на трайни резултати.

Етап 1

Целта на тази фаза на лечението е развитие на челюстите или отстраняване на блокажи, с което да се подпомогне правилния пробив на всички постоянни зъби и да се създаде по-добра среда за корекция на захапката. Ранното лечение може да отхвърли необходимостта от отстраняване на постоянни зъби по-късно в живота или необходимостта от хирургична корекция на деформацията. Лечението може да се проведе със снемаеми апарати – лингвални пластинки (апарат чета) или алайнери, както и ранно лечение с брекети. Посещенията през този етап са на 4-8 седмици. 

Период на мониториране на смяната на зъбите.

През този етап се наблюдава и направлява смяната на постоянните зъби. В повечето случаи, апаратите, които са били лечебни през Етап 1, през този период се ползват като задържащи апарати. През определени периоди от 6-12 месеца се назначават контролни рентгенографии на пациентите, за да се следи динамиката на зъбния пробив. Често се налага селективно отстраняване на някои временни (млечни) зъби, за да се даде правилна посока на зародиша на постоянния зъб. Посещенията през този етап са на 3-6 месеца.

Етап 2

Целта на втория етап е подреждане на горна и долна зъбна дъга и постигане на функционална и стабилна захапка. Лечението може да се проведе с фиксирани апарати – брекети, или със снемаеми – алайнери. Продължителността на втората фаза е 12-24 месеца, а посещенията са на 4-8 седмици. Лечението завършва след пробив и подреждане на всички налични зъби.

Запазете си час за консултация

Ранното лечение е най-ефективно за постигане на трайни резултати.