В стремежа си да осигурим най-съвременните и иновативни решения за лечението на нашите пациенти ние добавихме към оборудването си един от най-модерните 3D дентални скенери – iTero®

С него имаме възможност:

  • да регистрираме триизмерен образ на съзъбието.
  • да проследяваме промените в меките и твърди зъбни тъкани, настъпили във времето.
  • да извършваме изцяло дигитален дизайн на усмивката.
  • да подобрим прецизността и точността на коронките и мостовете с вземането на дигитални отпечатъци.
  • да разширим възможностите за ортодонтско лечение с възможността за директна изработка на алайнери.